top of page
שייבה נדל״ן | משרד תיווך | טיפים למוכרים

טיפים למוכרים

שייבה נדל״ן | משרד תיווך | טיפים לקונים

טיפים לקונים

הוצאות ובדיקות נלוות בטרם יציאה למכירה  1. הערכת שווי נכס.

  2. בדיקת מיסים החלים עלי כמוכר (מס שבח, היטל השבחה, שצפ.

  3. שמאות.

  4. עו"ד - ייעוץ משפטי ע"י עו"ד מומחה לנדל"ן.

  5. נסח טאבו ובדיקתו כולל הצמדות במידה ויש, הערות אזהרה.

  6. חריגות בנייה, היתר בנייה, בדיקת תיק בניין.

  7. הסכמי שיתוף, עם השכן (בצמודי קרקע)

  8. שכר טרחה למתווך.

  9. סידור ושיפוץ דירה לפני מכירה - במידת הצורך.

  10. ייעוץ על מצב השוק וכדאיות במכירה

ความคิดเห็น


bottom of page